מדיניות פרטיות

קוקריו לימיטד היא חברה מוגבלת שנרשמה על פי חוקי קפריסין ורשומה ברישום המסחר והחברות של קפריסין תחת מספר HE 443359, עם משרד רשום ברחוב לפקונויקו 11, 2202 ניקוסיה, קפריסין ("CV Hebrew", או** “אנחנו"**).

במדיניות פרטיות זו, המונח "נתונים אישיים" מתייחס לכל מידע המזהה או יכול לשמש באופן סביר לזיהוי אדם טבעי. בנוסף למדיניות קובצי Cookie זו, עיין גם בתנאים וההגבלות שלנו ולמדיניות קובצי ה-Cookie שלנו. יחד, מסמכים אלה מראים כיצד אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך.

אנא קרא את מדיניות הפרטיות הזו בעיון ודאג להבין את הנהלים שלנו בנוגע לנתונים האישיים שלך. למונחים המוגדרים המשמשים במדיניות פרטיות זו יש את אותה משמעות שניתנה להם בתנאים וההגבלות שלנו

1. כיצד אנו אוספים את הנתונים האישיים שלך

כפלטפורמה לגישה למסד נתונים, אנו מקבלים נתונים אישיים במהלך ביצוע השירותים שלנו. חלק מהנתונים האישיים שאנו אוספים ומעבדים כוללים:

נתונים אישיים שאתה מעביר אלינו, כוללים:

 • הרשמה. אנו אוספים את השם הפרטי והמשפחה ואת כתובת הדוא"ל שלך על מנת ליצור את חשבון המשתמש שלך ולהירשם לשירותים שאנו מספקים באתר האינטרנט שלנו

 • אזור הלקוחות שלך. קיימות מספר אפשרויות העומדות לרשותך בנוגע למידע בפרופיל ובמרחב שלך ולמידע שאתה מספק בבונה המסמכים. אתה יכול לספק לנו נתונים אישיים נוספים כאשר אתה צופה ומשתמש בתוכנות ובשירותים שלנו, כולל פרסום קורות החיים שלך, פרופיל קריירה, היסטורית השכלה, מכתבים נלווים או מידע אחר.

 • מידע טכני. אנו שומרים תיעוד של כל התכתבות בינך לבינינו, לרבות המידע שאתה שולח כאשר אתה מדווח על בעיה טכנית הנוגעת לאתר שלנו או לשירות שלנו.

 • כל מידע אחר שתוכל לשלוח לנו. 

 • מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי ממקור צד שלישי, כולל מידע טכני. כאשר אתה מבקר באתר האינטרנט שלנו, אנו אוספים מידע על המכשירים שבהם אתה משתמש ועל הרשתות שאליהן אתה מחובר. מידע טכני זה כולל את כתובת ה-IP שלך, פרטי הכניסה שלך, רוחב הפס שבו אתה משתמש, זמן הביקור שלך, סוג וגרסת הדפדפן שלך, הסוגים והגרסאות של תוספות הדפדפן שלך, תוספות, מערכת ההפעלה שלך, מידע על הביקור שלך, כולל שגיאות העלאה/הורדה, והדפים שבהם ביקרת. אנו אוספים מידע זה באמצעות טכנולוגיות שונות, כגון עוגיות (ראה מדיניות העוגיות שלנו).

2. משך זמן שבמהלכו אנו שומרים על הנתונים האישיים שלך.

אנו שומרים את הנתונים האישיים שלך כל עוד יש לך חשבון אצלנו. אם תסגור את חשבונך, הנתונים האישיים שלך יימחקו מיד.

אם חשבונך מושעה או נחסם, אנו נשמור את הנתונים האישיים שלך לתקופה של שנתיים במטרה למנוע ממך להפר את התנאים וההגבלות של האתר שלנו.

בנוסף, אנו עשויים לשמור את הנתונים האישיים שלך למשך פרק זמן נוסף, במידה הדרושה לנו בכדי לתבוע זכויות משפטיות או להתגונן מפניהן.

3. כיצד אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך.

אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך כדי לספק, לתמוך ולהרחיב את השירותים שלנו, לרבות כדי:

 • לספק שירותים על ידנו או בינך או בינינו לבין ספקי השירותים של צד שלישי שלנו (לדוגמה, עיבוד תשלומים) כדי לספק לך את השירותים המבוקשים;

 • לאפשר לך להתאים אישית את חשבונך, מסמכים מותאמים אישית, פרופיל ואזור הלקוחות שלך;

 • לשלוח לך מידע הקשור לשירותים שלנו (לדוגמה, אישור על הרישום שלך) בדוא"ל ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר;

 • לתת לך גישה לשירותי התמיכה שלנו כדי שתוכל לתקשר איתנו;

 • לשמור על אבטחת האתר שלנו;

 • להודיע ​​לך על השינויים שנעשו בשירותים שלנו;

 • לנהל את האתר שלנו, לרבות למטרות פתרון בעיות, גישה, ניתוח נתונים, בדיקות, מחקר, חקירה וניתוח;

 • לשפר את האתר שלנו כדי להבטיח שהתוכן יוצג בצורה היעילה ביותר ככל האפשר; ו

 • לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו, לרבות הזמנות ודרישות משפטיות או רגולטוריות אחרות.

4. כיצד אנו חולקים את הנתונים האישיים שלך.

אנו עובדים עם צדדים שלישיים שהם הנמענים של הנתונים האישיים שלך, כגון קבלני המשנה שלנו, שהם ספקי שירותים טכניים (למשל בתחום עיבוד תשלומים, ניהול ומערכות העברת נתונים ותוכן, ספקי מנועי חיפוש וכו') או עבור ניתוח הנתונים שלנו.

אנו נשתף את הנתונים האישיים שלך עם צדדים שלישיים במצבים הבאים בלבד:

 • במידת הצורך למתן השירותים שלנו (לדוגמה, מתן הנתונים האישיים שלך למעבדי התשלומים שלנו או לספקי שירותים טכניים);

 • כדי לאפשר לנו לשפר ולבצע אופטימיזציה של האתר שלנו באמצעות אנליטיקה ומנועי חיפוש;

 • כדי לאפשר לנו לספק לך את שירות פרסום המשרות באתרי צד שלישי;

 • כאשר הדבר נדרש על פי חוק או כאשר אנו מאמינים בתום לב כי הגילוי הכרחי באופן סביר כדי להגיב לתביעה נגדנו, לציית להליכים משפטיים, כחלק מחקירה, או כדי להגן על הרכוש או הבטיחות האישית של CV Hebrew, החברות הקשורות לה או למשתמשים שלה.

5. הבסיס המשפטי של עיבוד הנתונים שלנו.

אנו אוספים, משתמשים וחושפים את הנתונים שבידינו בדרכים המתוארות להלן:

 • בעת הצורך למתן שירותים באתר האינטרנט שלנו ולביצוע התנאים וההגבלות שלנו;

 • לאור הסכמתך, אותה תוכל לבטל בכל עת על ידי סגירת חשבונך;

 • כאשר יש צורך לנו לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו;

 • בעת הצורך כדי לשרת את האינטרסים הלגיטימיים שלנו, לרבות האינטרסים שלנו במתן שירות מותאם אישית ויעיל למשתמשים שלנו, אלא אם האינטרסים שלך או הזכויות והחירויות הבסיסיות שלך גוברות על האינטרסים האלה.

6. כיצד אנו מעבירים את הנתונים האישיים שלך.

כאשר אנו מעבירים את הנתונים האישיים שלך, אנו נעשה זאת בהתאם לחוקי הגנת המידע החלים, וננקוט באמצעי אבטחה מתאימים כדי להבטיח את שלמותם והגנתם. בפרט, אנו מעבירים את הנתונים האישיים שלך לספקי השירותים של צד שלישי שלנו הממוקמים מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, ולמדינות שהנציבות האירופית לא קיבלה לגביהן החלטת "הגנה נאותה", כגון ארצות הברית. במקרה כזה, אנו מבטיחים שהעברה זו מבוצעת בהתאם לתקנות החלות ומבטיחה רמה מספקת של הגנה על הפרטיות וזכויות היסוד של יחידים (כולל על פי הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים של הנציבות האירופית).

7. כיצד אנו מאבטחים את הנתונים האישיים שלך

אנו נוקטים באמצעים טכניים וארגוניים מתאימים כדי למנוע עיבוד בלתי מורשה או בלתי חוקי של הנתונים האישיים שלך, או כל אובדן, הרס או נזק מקרי להם באמצעות נהלי האבטחה הפנימיים שלנו, המכסים את השמירה וההשמדה של הנתונים האישיים שלך, כמו גם גישה להם.

8. הזכויות שלך לנתונים האישיים שלך.

בנוסף לזכויות המוקנות לך על ידי חקיקת הגנת המידע החלה, וכאשר החוק או הרגולציה החלים מתירים או מחייבים אותנו לעשות זאת, אנו, על פי בקשה, ניתן לך עותק של הנתונים האישיים שלך ונתקן כל שגיאה שזיהית . יש לך גם את הזכות לקבל ו/או לבקש מאיתנו להעביר לבקר אחר תת-קבוצה של הנתונים האישיים שלך. יש לך את הזכות להתנגד לכך שאנו נעבד את הנתונים האישיים שלך ולהגביל עיבוד כזה, כמו גם את הזכות להגיש תלונה לרשויות הפיקוח על עיבוד הנתונים האישיים שלך.

אנו מזמינים אותך להגיש את כל הבקשות שלך, או כל שאלה או הערה לגבי מדיניות פרטיות זו או העיבוד שלנו של הנתונים האישיים שלך לכתובת הדוא"ל support@cv-hebrew.com.

9. עדכונים.

העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו בוצע ביוני 2019. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות הזו בכל עת כדי לשקף את הדרישות המשפטיות המשתנות או את נוהלי העיבוד שלנו. כל אחד מהשינויים הללו יתפרסם באתר האינטרנט שלנו.

10. בקר נתונים אישיים

KUKARIO LIMITED, המאוגדת לפי החוקים של Cyprus ורשומה ב-KUKARIO LIMITED Lefkonoikou 11, 2202, Nicosia, Cyprus תהיה השליטה בנתונים האישיים שלך